Da li ste zadovoljni radom Objedinjene procedure?
Usluge su na visokom nivou
Usluge su na prosečnom nivou
Moglo bi biti i bolje
Zadovoljava
Nezadovoljava