Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?
Услуге су на високом нивоу
Услуге су на просечном нивоу
Могло би бити и боље
Задовољава
Незадовољава