Istorijat

EU Progres i Grad Leskovac su potpisali pismo o namerama za projekat 'Osnivanje jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i izdavanje građevinskih dozvola' 01.07.2012. godine

EU Progres i Grad Leskovac su potpisali pismo o namerama za projekat 'Osnivanje jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i izdavanje građevinskih dozvola'  01.07.2012. godine

Odluka o osnivanju o pristupanju osnivanja jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i izdavanje građevinskih dozvola je doneta od strane gradskog veća 17.08.2012. godine. Odluka o organizaciji Gradske uprave/sistematizaciji