Rezultati

Rezultati rada OSS

U okviru projekta su realizovani sledeći rezultati:
  • Adaptiran prostor jedinstvenog šaltera
  • Opremljena radna mesta
  • Obučeni zaposleni jedinstvenog šaltera i izvršena sistematizacija
  • Kreirana on-line aplikacija i izrađen sajt jedinstvenog šaltera
  • Uspostavljen efikasan sistem komunikacije
  • Izvršeno je elektronsko umrežavanje svih nadležnih institucija uključenih u proces obrade zahteva, izdavanje rešenja i građevinskih dozvola
  • Uvedena direkta telefonska linija: 016/212-550