Poslovi Objedinjene procedure


Objedinjena procedura je postupak ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Gradska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. Objedinjena procedura predstavlja značajnu pozitivnu novinu, uvedenu izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji iz decembra 2014. godine, koja će smanjiti korake, troškove i vreme izgradnje, priključenja na infrastrukturu i upisa prava svojine. Time će se za privredu i građane značajno pojednostaviti komplikovan proces pribavljanja dokumenata, potrebnih u različitim fazama izgradnje objekata.Jedinstveni šalter obavlja sledeće poslove:

  • -    Prezentuje aktuelne mere podrške investitorima na lokalnom i nacionalnom nivou
  • -    Prezentuje ekonomske potencijale i ostale relevantne resurse od interesa za domaće i strane investitore
  • -    Pruža informacije o procedurama, potrebnoj dokumentaciji  i troškovima za registrovanje privatnog biznisa na teritoriji grada Leskovca
  • -    Pruža informacije investitorima o raspoloživim lokacijama za investiranje/ izgradnju na teritoriji grada Leskovca
  • -    Pruža osnovne pravne informacije i savete u domenu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • -    Pruža investitorima relevantne informacije u domenu Zakona o planiranju i izgradnji i drugih relevantnih propisa