LOKACIJE VLASNIŠTVO REPUBLIČKE DIREKCIJE

AD TEKSTILNA INDUSTRIJA TIG 
 Lokacija: “AD "TIG"Grdelica Ulica: Radnička 1, Grdelica Katastarski broj: Kp.br. 113,134,213 KO Grdelica Ukupna površina objekta: 8.663,00 m² Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac Podaci o hali: Broj objekata: 6 Značajni objekti: Magacin sirovine (757 m²); Radionica (494 m²); Upravna zgrada (436 m²); Postojeća infrastruktura: struja voda telefon internet kanalizacija kolovoz železnička pruga Udaljenost od centra grada: 17 km Prethodna delatnost: Proizvodnja tkanina Ostalo: Iz stecajne mase je izdvojeno je 8663m2 sve upisano u LN 420 KO Grdelica , koji su sada Vlasnistvo Republičke direkcije za imovinu I prenešeni su na čuvanje I korišćenje gradu Leskovcu. 

Lokaciju možete videti ovde

AD DANILO BOŠKOVIĆ
Lokacija: “AD "Danilo Bošković"Grdelica Ulica: Radnička bb, Grdelica Katastarski broj: Kp.br 3509/1, 3509/2, 3557/3 KO Grdelica


 Ukupna površina: 18.186,00 m² Ukupna površina objekta: 5.200,00 m² Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac Podaci o hali: Značajni objekti: Zgrada drvne industrije (1453 m²,908 m²,782 m², 549 m² ) Objekat veličine 782 m2, potpuno je rekonstruisan, sa sopstvenom toplanom, ugadjenim kaloriferima i novim instalacijama. Objekat je u odličnom stanju, nema dodatnih ulaganja. Postojeća infrastruktura: struja voda kanalizacija kolovoz železnička pruga Udaljenost od centra grada: 17 km Prethodna delatnost: Proizvodnja tkanina Ostalo: Na jedinstvenoj parceli AD "Danilo Bošković" nalazi se 13 objekata, objekti su preko Direkcije za imovinu vraćeni gradu Leskovcu na korišćenje.

Lokaciju možete videti ovde


TEHNOMAŠINA Lokacija: “TEHNOMAŠINA” Adresa: Ulica Stanoja Glavaša Katastarski broj: Kp.br. 9268/1 KO Leskovac


 Ukupna površina: 9.139 m² Ukupna površina objekta: 2.142 m² Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac Podaci o hali: Broj objekata: 9 Značajni objekti: Pomoćne zgrade - 697m²,237m², 183m². Postojeća infrastruktura: struja voda kanalizacija kolovoz Udaljenost od centra grada: 1 km Prethodna delatnost: Proizvodnja poljoprivrednih mašina Ostalo: Kompleks je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu.

Lokaciju možete videti ovde