DO 19. JUNA KOMPANIJE MOGU DA KONKURIŠU ZA PRIZNALjE " PRIJATELj PORODICE 2023"

     Zbog velikog interesovanja kompanija da učestvuju u projektu i konkurišu za priznanje „Prijatelj porodice 2023“, rok za prijavu produžen je do ponedeljka 19. juna.

 Za „Prijatelja porodice 2023“ mogu da konkurišu sve kompanije koje posluju u Srbiji i imaju više od 30 zaposlenih. Prijave su u tri kategorije - mala i srednja preduzeća, velika preduzeća  i javna preduzeća, većinski državna. Prijave su onlajn, popunjavanjem upitnika, na sajtu prijateljporodice.rs 

   „Prijatelj porodice 2023“ realizovaće se kroz izbor i dodelu priznanja najuspešnijim privrednim društvima, koja su u okviru svojih poslovnih aktivnosti i rezultata poslovanja doprinela usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza i stvaranju podsticajnog okruženja za zaposlene. 
   
 Osnovni cilj projekta je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranje radne sredine u kojoj će zaposleni imati mogućnost da daju svoj maksimum, a da se istovremeno održi balans između vremena koje se provodi na poslu i sa porodicom. Takođe, nagrađene kompanije treba da budu primer dobre prakse i uzor drugim firmama podstičući ih da, pored dobrih poslovnih rezultata, što bolje usklade rad i roditeljstvo u okviru svoje delatnosti.

  Učešće je besplatno, a o izboru kompanija, najboljih primera „Prijatelja porodice 2023“, odlučuje stručni žiri, javnost i zaposleni u kompanijama.

 Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju polovinom maja su započeli novi ciklus projekta „Prijatelj porodice 2023“ usmeren na podršku kompanijama koje su posvećene usklađivanju rada i roditeljstva.