DONET PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU

DONET PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU
 Izvor" Portal Preduzetništva" 

 Pravilnik o elektronskom fakturisanju stupa na snagu 1. jula 2023. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:  

       1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);  
       2) Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22); 
       3) Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS”, br. 69/21 i 132/21).

 Pravilnik o elektronskom fakturisanju možete preuzeti OVDE.