GRANTOVI NAMENjENI JAČANjU MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U SRBIJI U OKVIRU PROJEKTA VELIKA MALA PRIVREDA

GRANTOVI NAMENjENI JAČANjU MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U SRBIJI U OKVIRU PROJEKTA VELIKA MALA PRIVREDA

Izvor: Portal preduzetništva

      Projekat Velika mala privreda je raspisao godišnji poziv za dodelu grantova u okviru svog Fonda za transformaciono partnerstvo i inovacije (TPI), namenjen osnaživanju učesnika na tržištu Srbije kako bi se pospešio rast malih i srednjih preduzeća. Konkurs se odnosi na aktivnosti iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina i opreme, uz stvaranje prilika i u oblastima digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija.

     Poziv za podnošenje prijava je upućen organizacijama, pružaocima usluga za podršku poslovanju, pružaocima finansijskih usluga, udruženjima, istraživačkim i obrazovnim institucijama, nosiocima tržišnih sistema i drugim učesnicima na tržištu koji ispunjavaju uslove i mogu da predlože kreativne i inovativne tehničke pristupe i metodologije kojima se pruža podrška ostvarenju ciljeva i rezultata Projekta.

    „Velika mala privreda“ (Big Small Business Project) je petogodišnji projekat koji finansira USAID i koja se sprovodi u partnerstvu sa ACDI/VOCA, J.E. Austin Associates, Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i Fondacijom Ana i Vlade Divac. Cilj Projekta je pospešivanje rasta malih i srednjih preduzeća tako što će im se omogućiti ulazak na tržišta visoke vrednosti, unaprediti marketing i izvoz i povećati investicije. Dodatno, projekat će raditi na unapređenju mogućnosti dostupnih ženama i mladima, kao i drugim marginalizovanim grupama, kroz saradnju sa akterima u oblasti razvoja radne snage, privatnim sektorom i obrazovnim sistemom.

     Napomena: Prevod Godišnje programske izjave na srpski jezik dostupan je po zahtevu, koji se može uputiti na adresu grants-serbia@acdivoca-serbia.org. Za tumačenje teksta javnog poziva merodavna je isključivo originalna verzija dokumenta na engleskom jeziku.

Prijave traju do 27. aprila 2023, a ceo konkurs možete pogledati OVDE.