IZABRANE POSLOVNE BANKE I LIZING KOMPANIJE ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI

IZABRANE POSLOVNE BANKE I LIZING KOMPANIJE ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI

Izvor: Ministarstvo privrede Republike Srbije

Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija je donela odluku da pravo na učešće u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini ima šest najbolje rangiranih banaka i dve lizing kompanije.

Obaveštavamo da je Komisija donela odluku da sledeće banke i lizing kompanije učestvuju u sprovođenju Programa:

1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

2. BANCA INTESA A.D. Beograd

3. OTP Banka A.D.

4. KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd

5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

6. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

7. Intesa Leasing doo Beograd

8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd


Sve dodatne informacije biće objavljene na sajtu Ministarstva privrede u sklopu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini, čija objava se očekuje krajem maja/početkom juna meseca.