JAVNI POZIV MINISTARSTAVA POLjOPRIVREDE ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA PRIMARNU BILjNU PROIZVODNjU U 2020. GODINI

    JAVNI POZIV MINISTARSTAVA POLjOPRIVREDE ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA PRIMARNU BILjNU PROIZVODNjU U 2020. GODINI

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

 Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini.

   Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 01. juna do 15. juna 2020. godine, zaključno.

  Detalje o uslovima možete pogledati na sledećim linkovima:

 1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede

 2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede

 3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv, spisak prihvatljivih investicija i zahtev za podsticaje, možete pogledati u prilogu teksta.

 1. Javni poziv za primarnu biljnu u 2020

2. Spisak prihvarljivih investicija

  3. Zahtev za podsticaje u primarnoj biljnoj proizvodnji