KREDITNA LINIJA ZA PREDUZETNICE OD PET MILIONA EVRA

KREDITNA LINIJA ZA PREDUZETNICE OD PET MILIONA EVRA

      Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa obezbediće dodatne mogućnosti finansiranja i investicija preduzetnicama, kroz kreditnu liniju od 5 miliona evra, putem grantova za tehničku pomoć i savetodavnu podršku, koju pruža Švedska.

     U zemljama u kojima EBRD ulaže u privredu, među kojima je i Srbija, preduzeća koja vode žene, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), često se smatraju rizičnijim segmentom zbog njihove veličine i nedostatka sredstava obezbeđenja. U okviru nove kreditne linije, preduzetnice imaju mogućnost da podele rizik, jer će EBRD garantovati za njih u iznosu do 8% od ukupnog iznosa kredita. Ovo će obezbediti većem broju preduzetnica, koje nisu u mogućnosti da obezbede neophodne materijalne garancije, da se prijave i dobiju finansijska sredstva.

     Aleksandra Vukosavljević, direktor EBRD-a za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, izjavila je: „Stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu nije samo pitanje rodnih uloga, već je ključno za napredak svake zemlje ka njenom punom ekonomskom potencijalu. To je posebno relevantno za privrede u zemljama u kojima EBRD investira, gde žene često nailaze na prepreke prilikom pokretanja ili razvoja svojih preduzeća zbog nedostatka pristupa finansijama.

     “ Finansiranje za preduzeća koja vode žene ili su u vlasništvu žena pruža se kroz EBRD program “Žene u biznisu”, koji promoviše preduzetništvo žena i njihovo šire učešće u poslovanju kroz pristup finansijama i stručnom znanju na Zapadnom Balkanu. Banca Intesa kao dugogodišnji partner Evropske banka za obnovu i razvoj pridružila se programu „Žene u biznisu“ još 2015. godine u cilju omogućavanja olakšanog pristupa finansijskim sredstvima. 

       EBRD je pokrenula program u regionu Zapadnog Balkana 2014. godine i podržala preko 5.000 preduzeća koja vode žene, pomažući im u razvoju njihovog poslovanja. Povodom ovog programa održana je regionalna konferencija u Podgorici 20. i 21.juna, gde su bile podeljene nagrade finansijskim institucijama za njihov rad i doprinos osnaživanju žena u regionu, kao i uspešnim ženama preduzetnicama svih partnerskih finansijskih institucija u okviru Programa.