MGSI DONELO UPUTSTVO O NAČINU VOĐENjA POSTUPKA KONVERZIJE

   MGSI DONELO UPUTSTVO O NAČINU VOĐENjA POSTUPKA KONVERZIJE
Izvor: Privredna komora Srbije


      Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture (MGSI) donelo je uputstvo o načinu vođenja postupka konverzije sa preciznim smernicama za postupanje stranaka u postupku i državnih organa koji će ove postupke voditi.

        Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji predviđene su promene u dosadašnjem načinu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu tzv. konverzije.

     „Očekujemo da će ovo uputstvo olakšati i ubrzati vođenje postupka konverzije“, istakla je Ivana Vuletić, sekretar Udruženja za građevinsku industriju Privredne komore Srbije.

       Ministarstvo je, dodaje, donelo izmene zakona u delu koji se odnosi na konverziju, sa namerom da zadrži i poveća nivo građevinske aktivnosti u Srbiji. 

Uputstvo o načinu vođenja postupka konverzije