PRIJAVLjIVANjE MLADIH ZA PROGRAM "MOJA PRVA PLATA" DO KRAJA OKTOBRA

PRIJAVLjIVANjE MLADIH ZA PROGRAM "MOJA PRVA PLATA" DO KRAJA OKTOBRA

Izvor:Privredna komora Srbije

Mladi nezaposleni, do 30 godina života, sa srednjim i visokim obrazovanjem mogu da se prijave do 31. oktobra za program "Moja prva plata" preko portala mojaprvaplata.gov.rs.