UČESTVUJTE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU STRATEGIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA DO 2027.

UČESTVUJTE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU STRATEGIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA DO 2027.

Izvor: "Portal preduzetništva"

Ministarstvo privrede će do 20. februara 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Predlogu strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnika, za period od 2023. do 2027. godine, sa Akcionim planom.

U okviru ove javne rasprave pozivaju se svi zainteresovni da se upoznaju sa tekstom Predloga strategije i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede putem elektronske pošte na e-mail adresu:mspp@privreda.gov.rs, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Kneza Miloša broj 20, 11000 Beograd, sa naznakom: „Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj MSPP za period 2023-2027. godine, sa Akcionim planom“ ili na Portalu eKonsultacije.
Više detalja na sajtu Ministarstva privrede.