USKORO PROGRAM RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

USKORO PROGRAM RAZVOJA  SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Izvor: Portal Preduzetništva


     Zakonom o socijalnom preduzetništvu, koji je usvojen u februaru ove godine, postavljeni su temelji za dalji razvoj socijalnog preduzetništva a sledeći važan korak je donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić.

     Kako je saopštilo Ministarstvo za rad ona je na donatorskoj konferenciji posvećenoj daljoj afirmaciji socijalnog preduzetništva u Srbiji, koji su organizovali ovo ministarstvo i Savet za socijalno preduzetništvo istakla da je Srbija donela pomenuti zakon prepoznajući značaj sektora socijalnog preduzetništva i njegov potencijal za dalji napredak društva u celini.

      Prema njenim rečima tim zakonom je stvoren pravni okvir za dalje podsticanje društveno odgovornog poslovanja, pri čemu se vodi računa o socijalnoj i radnoj inkluziji pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenju njihovih potreba.

     Ministarka Kisić je ukazala na značaj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva kao kategorije od opšteg društvenog interesa, kao i daljeg snaženja socijalnog preduzetništva i svih aktera u ovoj oblasti.

     „Socijalna ekonomija predstavlja važan deo ekonomije, čiji je prevashodni cilj ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu i društveno osetljive grupe, a ne sticanje dobiti“, rekla je ona.

     Ukazala je da su među najvećim izazovima sa kojim se suočava socijalno preduzetništvo, pristup finansijama i tržištu, kao i nedovoljna informisanost i vidljivost sektora.

     Zato je, naglasila je ona, Donatorska konferencija jedan od načina na koji se socijalno preduzetništvo može približiti široj društvenoj zajednici.

     „Potrebno je dalje razvijati ovu oblast planiranjem mera i sredstava neophodnih za realizaciju postavljenih ciljeva. U tom smislu, potreban je proaktivni pristup, a to znači pružanje snažne podrške u daljoj izgradnji socijalnog preduzetništva“, istakla je ministarka Kisić.

     Na Donatorskoj konferenciji su učestvovali i predstavnici USAID, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, predstavnici ambasada, banaka i nevladinih organizacija, a svoj rad predstavila su četiri socijalna preduzeća.