USVOJENE UREDBE ZA PROGRAME PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE I FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU I MLADE U 2023

USVOJENE UREDBE ZA PROGRAME PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE I FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU I MLADE U 2023 
 Izvor: Portal Preduzetništva


 Na sednici Vlade  Srbije usvojena je uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023.

 Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva opredeljena su sredstva u iznosu od 1.982.499.000 dinara, od čega je 900.000.000 dinara namenjeno za realizaciju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte.

 Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj Republike Srbije imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. 

 Takođe, na sednici Vlade doneta je i uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini za čiju svrhu je opredeljeno 300 miliona dinara.

 Cilj Programa je podsticanje razvoja preduzetništva i održivog ekonomskog razvoja, odnosno povećanje broja privrednih subjekata, podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja, podrška mladim preduzetnicima i podsticanje zapošljavanja. 

 Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, kao i novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina.

 Javni pozivi će biti raspisani u junu. 

 Ministarstvo privrede