БРОШУРЕ

ИНВЕСТИРАЈМО ЗАЈЕДНО , брошуру можете видети овде.

ИНФОРМАТОР ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, брошуру можете видети овде.

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ, брошуру можете видети овде.

КАКО ОСНОВАТИ ПРЕДУЗЕЋЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИЧКУ РАДЊУ, брошуру можете видети овде.

МАЛИ ВОДИЧ КРОЗ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,  брошуру можете видети овде.

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ можете видети овде.

ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА можете преузети овде.