Пољопривреда

Врло битну производну делатност на територији града Лесковца чини пољопривреда. Пољопривреда представља основну привредну грану делатности на читавом подручју, са посебним нагласком на пољопривреду индивидуалног сектора.

Врло битну производну делатност на територији града Лесковца чини пољопривреда. Пољопривреда представља основну привредну грану делатности на читавом подручју, са посебним нагласком на пољопривреду индивидуалног сектора.

Процена је да од укупне површине неизградјеног земљишта у обухвату плана, 70 % обрадиво пољопривредно земљиште а остало су неплодне површине, пашњаци и шуме. 

Сточарска производња – заступљено говедарство, свињарство и живинарство.

У 2014. години на територији града Лесковца регистровано је око 15.507 пољопривредна газдинстава. Према попису из 2002. године пољопривредно становништво чини 14,23% укупног становништва града, а према новијим проценама ≈19%.У наредним табелама представљене су чињенице о потенцијалима и тренутном стању пољопривредне производње у Лесковцу и Јабланичком округу, као и  просечне количине годишње производње воћа и поврћа.

Чињенице о пољопривредним потенцијалимаЈабланички округГрад Лесковац
Број газдинства2792015507
Коришћено пољопривредно земљиште65750 ha3659 ha
Оранице и баште39996 ha22448 ha
Воћњаци   6674 ha                  3365 ha
Виногради1254 ha  673 ha

Производња поврћаКромпир
ПарадајзПаприкаКупусКраставац
Корнишон
Јабланички округ40500 t72000 t42000 t13500 t12500 t500 t
Лесковац35000 t40000 t25000 t8000 t8000 t400 t

Производња воћаВишњаЈагодаКрушкаШљиваЈабукаТрешњаМалинаКупинабресква
В. лоза
Јабланички округ6000 t3000 t2500 t8000 t3000 t500 t2000 t1100 t700 t 500 t
Лесковац4000 t2500 t1800 t4000 t2500 t300 t1100 t700 t350 t 400 t


Ažurirano 03.03.2015.godine