Пољопривреда

Врло битну производну делатност на територији града Лесковца чини пољопривреда. Пољопривреда представља основну привредну грану делатности на читавом подручју, са посебним нагласком на пољопривреду индивидуалног сектора.

Врло битну производну делатност на територији града Лесковца чини пољопривреда. Пољопривреда представља основну привредну грану делатности на читавом подручју, са посебним нагласком на пољопривреду индивидуалног сектора.

Процена је да од укупне површине неизградјеног земљишта у обухвату плана, 70 % обрадиво пољопривредно земљиште а остало су неплодне површине, пашњаци и шуме. 

Сточарска производња – заступљено говедарство, свињарство и живинарство.

У 2014. години на територији града Лесковца регистровано је око 15.507 пољопривредна газдинстава. Према попису из 2002. године пољопривредно становништво чини 14,23% укупног становништва града, а према новијим проценама ≈19%.



У наредним табелама представљене су чињенице о потенцијалима и тренутном стању пољопривредне производње у Лесковцу и Јабланичком округу, као и  просечне количине годишње производње воћа и поврћа.

Чињенице о пољопривредним потенцијалима Јабланички округ Град Лесковац
Број газдинства 27920 15507
Коришћено пољопривредно земљиште 65750 ha 3659 ha
Оранице и баште 39996 ha 22448 ha
Воћњаци    6674 ha                   3365 ha
Виногради 1254 ha   673 ha

Производња поврћа Кромпир
Парадајз Паприка Купус Краставац
Корнишон
Јабланички округ 40500 t 72000 t 42000 t 13500 t 12500 t 500 t
Лесковац 35000 t 40000 t 25000 t 8000 t 8000 t 400 t

Производња воћа Вишња Јагода Крушка Шљива Јабука Трешња Малина Купина бресква
В. лоза
Јабланички округ 6000 t 3000 t 2500 t 8000 t 3000 t 500 t 2000 t 1100 t 700 t   500 t
Лесковац 4000 t 2500 t 1800 t 4000 t 2500 t 300 t 1100 t 700 t 350 t   400 t



Базу података Републичког завода за статистику Града Лесковца можете видети овде.