Резултати

Резултати рада ОСС

У оквиру пројекта су реализовани следећи резултати:
  • Адаптиран простор јединственог шалтера
  • Опремљена радна места
  • Обучени запослени јединственог шалтера и извршена систематизација
  • Креирана он-лине апликација и израђен сајт јединственог шалтера
  • Успостављен ефикасан систем комуникације
  • Извршено је електронско умрежавање свих надлежних институција укључених у процес обраде захтева, издавање решења и грађевинских дозвола
  • Уведена директна телефонска линија за контакт:
  • Дипл.инж.арх. Михајловић Божидар 016/212-503
  • Дипл.економиста Илић Бранкица 016/212-550
  • Дипл.економиста Николић Марија 016/212-550