Резултати

Резултати рада ОСС

У оквиру пројекта су реализовани следећи резултати:
  • Адаптиран простор јединственог шалтера
  • Опремљена радна места
  • Обучени запослени јединственог шалтера и извршена систематизација
  • Креирана он-лине апликација и израђен сајт јединственог шалтера
  • Успостављен ефикасан систем комуникације
  • Извршено је електронско умрежавање свих надлежних институција укључених у процес обраде захтева, издавање решења и грађевинских дозвола
  • Уведена директна телефонска линија за контакт: 016/212-550