Историјат

ЕУ Прогрес и Град Лесковац су потписали писмо о намерама за пројекат 'Оснивање јединственог шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола' 01.07.2012. године

ЕУ Прогрес и Град Лесковац су потписали писмо о намерама за пројекат 'Оснивање јединственог шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола'  01.07.2012. године

Одлука о оснивању о приступању оснивања јединственог шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола је донета од стране градског већа 17.08.2012. године.
Одлука о организацији Градске управе/систематизацији