О Нама

Обједињена процедура Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Градска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката. Пројекат "Оснивање јединствених шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола" финансирале су Европска унија и Влада Швајцарске преко програма европског партнерства с општинама - ЕУ ПРОГРЕС који је усмерен ка стварању бољих услова живота и стварању повољне климе за инвестиције које ће подстаћи просперитет грађана у Јужној и Југозападној Србији.


Обједињена процедура Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Градска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката. Пројекат "Оснивање јединствених шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола" финансирале су Европска унија и Влада Швајцарске преко програма европског партнерства с општинама - ЕУ ПРОГРЕС који је усмерен ка стварању бољих услова живота и стварању повољне климе за инвестиције које ће подстаћи просперитет грађана у Јужној и Југозападној Србији.

Ажурирано 15.03.2015.године