ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Цене комуналних услуга за:


РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, таксе РГЗ-а  у поступку обједињене процедуре, можете преузети овде.

ЈКП ТОПЛАНА можете преузети овде.

ЈП ДОМ можете преузети овде.

ЈП ПИЈАЦА можете преузети овде.

ЈКП ВОДОВОД ценовник можете преузети овде.

ЈКП ВОДОВОД допуна ценовника можете преузети овде.

ЈКП ВОДОВОД тарифа можете преузети овде.

ПВВ ЛЕСКОВАЦ д.о.о. можете преузети овде.

ЈП ЕПС ценовник нестандардних услуга можете преузети овде.

ЈП ЕПС ценовник пројектовања електроенергетских објеката можете преузети овде.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-ценовник за издавање услова по класама и објектима можете преузети овде.