ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Цене комуналних услуга за:


РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, таксе РГЗ-а  у поступку обједињене процедуре, можете преузети овде.

ЈКП ТОПЛАНА можете преузети овде.

ЈП ДОМ можете преузети овде.

ЈП ПИЈАЦА можете преузети овде.

ЈКП ВОДОВОД можете преузети овде.

ПВВ ЛЕСКОВАЦ д.о.о. можете преузети овде.

ЈП ЕПС можете преузети овде.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-норматив за издавање услова по класама и објектима можете преузети овде.