ЛОКАЦИЈЕ ВЛАСНИШТВО РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ

АД ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ
 Локација: “АД "ТИГ"Грделица Улица: Радничка 1, Грделица Катастарски број: Кп.бр. 113,134,213 КО Грделица

 Укупна површина објекта: 8.663,00 м² Власништво: Републичка дирекција за имовину – право коришћења Град Лесковац Подаци о хали: Број објеката: 6 Значајни објекти: Магацин сировине (757 м²); Радионица (494 м²); Управна зграда (436 м²); Постојећа инфраструктура: струја вода телефон интернет канализација коловоз железничка пруга Удаљеност од центра града: 17 км Претходна делатност: Производња тканина Остало: Из стецајне масе је издвојено је 8663м2 све уписано у ЛН 420 КО Грделица , који су сада Власниство Републичке дирекције за имовину И пренешени су на чување И коришћење граду Лесковцу.
 Локацију можете видети овде 


 АД ДАНИЛО БОШКОВИЋ 
Локација: “АД "Данило Бошковић"Грделица Улица: Радничка бб, Грделица Катастарски број: Кп.бр 3509/1, 3509/2, 3557/3 КО Грделица 


 Укупна површина: 18.186,00 м² Укупна површина објекта: 5.200,00 м² Власништво: Републичка дирекција за имовину – право коришћења Град Лесковац Подаци о хали: Значајни објекти: Зграда дрвне индустрије (1453 м²,908 м²,782 м², 549 м² ) Објекат величине 782 м2, потпуно је реконструисан, са сопственом топланом, угадјеним калориферима и новим инсталацијама. Објекат је у одличном стању, нема додатних улагања. Постојећа инфраструктура: струја вода канализација коловоз железничка пруга Удаљеност од центра града: 17 км Претходна делатност: Производња тканина Остало: На јединственој парцели АД "Данило Бошковић" налази се 13 објеката, објекти су преко Дирекције за имовину враћени граду Лесковцу на коришћење.
 Локацију можете видети овде

 ТЕХНОМАШИНА
 Локација: “ТЕХНОМАШИНА” Адреса: Улица Станоја Главаша Катастарски број: Кп.бр. 9268/1 КО Лесковац

 Укупна површина: 9.139 м² Укупна површина објекта: 2.142 м² Власништво: Републичка дирекција за имовину – право коришћења Град Лесковац Подаци о хали: Број објеката: 9 Значајни објекти: Помоћне зграде - 697м²,237м², 183м². Постојећа инфраструктура: струја вода канализација коловоз Удаљеност од центра града: 1 км Претходна делатност: Производња пољопривредних машина Остало: Комплекс је комунално опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу. Локацију можете видети овде