ПУШТУ РАД ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ еID ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ УСЛУГАМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР)

ПУШТУ РАД ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ еID ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКИМ УСЛУГАМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР)
Извор: Привредна комора Србије
 
 
    Од данас је приступ електронским услугама Агенције за привредне регистре (АПР) омогућен путем налога са којима су се корисници регистровали на Порталу за електронску идентификацију (eID.gov.rs).
     
    Нови корисници, који желе да користе електронске услуге на порталу АПР-а, а који до сада нису имали налоге на систему Агенције, треба да региструју своје корисничке налоге на Порталу за електронску идентификацију (eID.gov.rs). По регистрацији, пријављују се на портал АПР-а путем налога са Портала eID.gov.rs.
 
     Постојећи корисници могу да користе старе налоге креиране у систему Агенције најкасније до 1. јуна 2023. године. Након тога, еУслуге АПР-а биће доступне искључиво са налогом регистрованим на Порталу eID.gov.rs.
 
    „Агенција за привредне регистре је пионир дигитализације у јавној управи Републике Србије и тренутно пружа највећи број различитих електронских услуга за привреду и грађане. Интеграцијом у јединствени државни информациони систем боље ћемо искористити могућности постојеће инфраструктуре, како би додатно ојачали перформансе нашег система. Са имплементацијом електронских сервиса Канцеларије за ИТ и еУправу желимо да обезбедимо њихову масовнију примену у привреди и да обезбедимо сигурнији начин чувања података наших корисника”, рекао је директор Агенције за привредне регистре Милан Лучић приликом пуштања у рад сервиса за електронску идентификацију eID.
 
    Привредницима се тренутно пружају електронске услуге састављања и достављања финансијских извештаја, а Агенција је одговорна и за ефикасно функционисање информационог система за издавање електронских грађевинских дозвола. Електронски се, такође, може регистровати оснивање друштва са ограниченом одговорношћу и предузетника, евидентирати стварни власници, подносити све врсте пријава за регистрацију финансијског лизинга, заложног права и понуђача, а у току ове године биће пуштене у рад и нове еУслуге.
 
    „Веома је важно што је још једна институција омогућила приступ услугама преко јединственог Портала за електронску идентификацију eid.gov.rs. Са јединственим корисничким eID налогом, привредницима и грађанима омогућен је приступ не само свим електронским услугама АПР-а, већ и осталим услугама еУправе (euprava.gov.rs), Портала локалних пореских администрација (lpa.gov.rs), Портала еЗдравље (e-zdravlje.gov.rs), Мој ес Дневник (moj.esdnevnik.rs), еФактура (efaktura.mfin.gov.rs) и Моја прва плата (mojaprvaplata.gov.rs), а у наредном периоду очекујем да ће и остале државне институције, пре свега Пореска управа Републике Србије и Централни регистар обавезног социјалног осигурања, које пружају неке електронске услуге грађанима или привреди такође прећи на овај вид пријаве”, изјавио је министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић.
 
     Вршилац дужности директора Канцеларије за ИТ и еУправу Милан Латиновић додао је да су до сада Канцеларија и АПР имплементирали електронске сервисе „Time stamp” и потписивање финансијских извештаја квалификованим електронским сертификатом у клауду, при чему је започета и интеграција електронских регистара на еПисарницу.
 
  „Захваљујући увођењу електронских услуга, Агенција за привредне регистре омогућује брже и ефикасније спровођење административних поступака регистрације и других поступака у јавној управи, који привреди и грађанима скраћују време и смањују трошкове пословања и олакшавају комуникацију са државом”, истакао је Милан Лучић.