ОСС Лесковац Захтеви

  1. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
  2. ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА
  3. ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
  4. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА