500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

500 милиона динара за почетнике у пословању
 Извор: Регионална привредна комора У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа Министарство привреде је 21.фебруара 2017.године, расписало Јавни позив незапосленим лицима, почетницима у пословању, али и привредницима који су у почетној фази развоја за доделу бесповратних средстава за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава (до 20 одсто укупног улагања). Ова финансијска подршка привредницима се пружа у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017.године који представља комбинацију 30 одсто бесповратних средтава државе и 70 процената повољног кредита Фонда за развој. За његову реализацију Министарство привреде је определило 150 милиона динара бесповратних средстава, док ће Фонд за развој пласирати 350 милиона динара кредитних средстава. Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00динара нити већи од 3.000.000,00 динара а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара. Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2016.години, за делатности које подржава овај Програм. Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција. Средства по овом Програму се не могу користити за примарну пољопривредну производњу, као и било који облик трговинске или угоститељске делатности, транспорт и саобраћај. Прецизно и тачно попуњен Обједињени захтев за старт-уп кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација у скалду са Програмом, предају се (у два примерка) Фонду на адресу: Булевар Немањина 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом Јавном позиву могу се преузети са интернет стана Министарства: www.привреда.гов.рс и Фонд за развој: www.фондзаразвој.гов.рс