АПР ОД 1. ЈАНУАРА ИЗДАЈЕ ПОТВРДЕ О СТВАРНИМ ВЛАСНИЦИМА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

АПР ОД 1. ЈАНУАРА ИЗДАЈЕ ПОТВРДЕ О СТВАРНИМ ВЛАСНИЦИМА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЛЕСКОВАЦ-БЕОГРАД

Извор: ЈУГпресс   

   Агенција за привредне регистре , с почетком ове године, увела је низ значајних новина, односно услуга, а једна од њих је активирање Централне евиденције стварних власника регистрованих привредних субјеката.

     Агенција је од 1. јануара почела са издавање извода о стварним власницима регистрованог правног субјекта. Такодје, заинтересовани корисници ће моћи да добију потврду из Централне евиденције са историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта, као и потврду да је неко физичко лице уписано, или је било уписано као стварни власник регистрованог субјекта.

     Захтев се може поднети електронским путем, преко система за централизовано пријављивање корисника АПР и у том случају се накнада за издавање извода и потврда плаћа електронски, или у писаној форми, на посебном обрасцу, који је доступан преко интернет странице Агенције. Уз њега се прилаже и доказ о уплати.

    Подносилац има право да бира начин издавања документа, без обзира на начин подношења. Ако се захтев преда лично, извод је могуће добити одмах у Агенцији или њеним организационим јединицама, док ће се потврде у папирној форми издавати у року од 2 дана од подношења захтева.

   Ако се наручују преко система за централизовано пријављивање корисника, у електронском облику, моћи ће да се преузме одмах након извршеног плаћања накнаде.