ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
Извор" Портал Предузетништва"

Правилник о електронском фактурисању ступа на снагу 1. јула 2023. године. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

      1) Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

        2) Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

           3) Правилник о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21).

Правилник о електронском фактурисању можете преузети ОВДЕ.