Е-ИЗВОД ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Е-ИЗВОД ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Извор: "Правни Портал"

Редакција Профи Систем-а дана Дец 21, 2022 |

             Министар информисања и телекомуникација, министар државне управе и локалне самоуправе и вршилац дужности директора Канцеларије за ИТ и еУправу присуствовали су данас промоцији нове услуге на порталу еУправа – еИзвод из матичних књига.         

             Услуга омогућава да се преко тог портала поднесе захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих, а грађани бирају да ли желе да изводе добију електронски у своје еСандуче или у папиру путем поште.            

            Тим поводом истакнуто је да је ово нови искорак у потпуној дигитализацији и стварању ефикасне, транспарентне и економичне јавне управе, која је својим грађанима доступна и путем мобилног телефона 24 сата дневно, седам дана у недељи.   

            По први пут, грађани могу преко еУправе да добију извод из матичних књига у електронском облику, при чему су ови изводи потпуно бесплатни, то јест грађани су ослобођени плаћања административних такси без обзира на то за коју намену ваде овај документ.

           Да би грађани користили ову услугу на Порталу еУправа, морају бити регистровани корисници и пријављени мобилном апликацијом ЦонсентИД или квалификованим електронским сертификатом.   

           Указано је на то да је ово још један од резултата реформе јавне управе, коју Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи са циљем да грађанима омогући да на најбржи и најефикаснији начин, уз уштеду значајног времена и новца, обаве било који процес који имају са управом.     

           Ако се даље наводи акценат ће и у будућности бити на дигитализацији и унапређењу услуга за грађане, а наши даљи резултати морају бити усмерени на побољшање квалитета живота грађана и пуно поштовање њихових права.     

           Корисници портала еУправа који желе да користе ову услугу морају да одаберу да ли желе извод у електронском или папирном облику. Уколико одаберу електронски облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен у њихово еСандуче на порталу еУправа потпуно бесплатно, без плаћања административне таксе за издавање документа.   

          Извод у електронском облику се сматра јавном исправом у електронском облику и има доказну снагу оригинала у складу са законом. Може се користити у електронском пословању и приликом електронског општења са органима, док одштампани примерак представља његову копију.    

          Извод у електронском облику садржи електронски потпис матичара и QР код, сличан као код Дигиталних зелених сертификата. Захваљујући QР коду, могуће је проверити аутентичност података садржаних на одштампаној копији докумената.    

          Уколико корисник одабере папирни облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен препорученом пошиљком на адресу која је наведена у захтеву. За издавање извода у папирном облику се наплаћује законом прописана такса, осим у посебним случајевима, а што зависи од сврхе издавања извода.    

          Уколико сврха издавања извода у папирном облику коју корисник одабере из падајућег менија приликом подношења захтева не представља основ за ослобађање од таксе, генерисаће се подаци налога за уплату и биће неопходно да корисник изврши уплату како би се његов захтев за издавање извода у папирном облику проследио надлежном матичару на поступање, односно како би добио услугу.    

          Плаћање административних такси корисници могу да плате електронски свим картицама.    

         Осим за себе, захтев за издавање извода корисник може поднети за свог супружника и крвне сроднике у правој линији ‒ дете, оца или мајку, док за брата или сестру потребно је приложити потврду о старатељству или пуномоћје.    

         Рок за поступање надлежног матичара по примљеном захтеву је осам дана, али уколико је корисник одабрао папирни облик извода, поред наведеног рока, потребно је имати у виду и време које је потребно за доставу препоручене пошиљке.             
          Подсећамо, чл. 2. Закона о матичним књигама (“Сл. гласник РС”, број 20/2009, 145/2014 и 47/2018) је прописано: „Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана.      

          О личном стању грађана воде се: матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих (у даљем тексту: матичне књиге). У матичне књиге уписују се чињенице рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези с њима.“    

          Члан 3. истог закона прописује:     

         „Матичне књиге, изводи из матичних књига и уверења која се издају на основу матичних књига јавне су исправе.             
          Подаци уписани у матичне књиге и чињенице које се њима доказују сматрају се истинитим док се на законом прописан начин не докаже супротно.“    

          Извор: сајт Владе Републике Србије (www.србија.гов.рс)           

          Извор: Извод из прописа преузет из правне базе „Пропис Софт“, Редакција Профи Систем Цом