ГИС ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГИС Града Лесковца
 Извор: Одељење за друштвене делатности и локални развој

 У среду, 24. маја 2017. године одржана је завршна конференција пројекта „Повећање атрактивности за инвестирање кроз функционалан географско информациони систем – ГИС“ . На конференцији су се медијима обратили градоначелник Лесковца, др Горан Цветановић и менаџер пројекта, дипл. инж. урб. Ивана Јоксимовић, главни градски урбаниста. Градоначелник Цветановић је, између осталог, образложио значај увођења ГИС-а за процес јачања капацитета локалне самоуправе, ефикасније планирање и ефективније управлјање ресурсима, за унапређење постојећих процедура и стварање поволјног пословног окружења за нове инвестиције. Пројекат финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС, а реализује град Лесковац преко Оделјења за друштвене делатности и економски развој, у сарадњи са ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“. Укупан буџет пројекта: 102.325,00 Еура Како доћи до података? Корисницима је омогућено коришћење веб ГИС апликација и приступ делу ГИС базе града Лесковца на инттернет страни града: www.градлесковац.орг/индеx.пхп/привреда/гис Шта садржи ГИС града Лесковца? • Апликације за презентацију браунфилд локација, која ће бити проширена презентацијом гринфилд локацијама и приказом планираних радних зона у оквиру обухвата Просторног плана града Лесковца. Сваки грађанин претрагом може пронаћи сву планску документацију за тражену локацију као и податке о инфраструктури, власништву и објектима за браунфилд локације намењене привређивању. • Апликације за приказ и јавни приступ важећој планској документацији на којој је презентован ГУП града Лесковца, а до краја 2017. се очекује презентација остале планске документације.