ГИС У ФУНКЦИЈИ ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

ГИС У ФУНКЦИЈИ ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА
Извор: Агенција за локални економски развој, 20.09.2016 

  Град Лесковац, Агенција за локални економски развој и Дирекција за урбанизам и изградњу града реализују пројекат развоја Географског информационог система који треба да повећа потенцијале града за привлачење инвестиција, рекла је на конференцији за медије Ивана Јоксимовић, главни градски урбаниста. 

  Конференција је одржана 31. августа 2016. године а присуствовали су јој директор АЛЕР-а, Бојан Тојага и директор Дирекције, Миленковић. Набавком сервера за складиштење података у износу од 2.420.862 динара и софтвера вредности 7.830.574 динара у Лесковцу су створени услови за развој географског информационог система (ГИС-а) који треба да повећа могућност за привлачење инвестиција. Овај пројекат финасијски подржавају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС, а спроводе га град Лесковац у сарадњи са Јавним предузећем „Дирекција за урбанизам и изградњу“ и Агенцијом за локални економски развој.  

   ГИС представља софтверско решење које омогућава локалним самоуправама да користећи савремену рачунарску технологију на једном месту прикупљају, обрађују, и управљају подацима о одређеној локацији. Кроз овај алат у великој мери може да се унапреди рад градских служби, а у првој години рада на ГИС-у у Лесковцу предвиђа се израда планске документације и инфраструктурних података за 14 браунфилд локација на територији града. Са становишта потенцијалних инвеститора ово је веома значајан корак, јер ће представљати велики напредак у доступности поузданих информација о постојећем стању инфраструктуре потенцијалних инвестиционих локација. Поред набавке опреме дефинисани су институционални оквири и процедуре за рад ГИС-а, те је тако ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу” формирала радну групу која ће бити ангажована на развоју ГИС-а, чији чланови ће проћи обуке како би усвојили знања и вештина неопходне за коришћење ГИС технологије. Наредни корак је потписивање Споразума о сарадњи измедју чланова ГИС-а, администратора и корисника како би се обезбедило учешће свих потребних чланова као и развој и одрживост  Географско информационог система града Лесковца.   

  Укупна вредност пројекта је 102.325 евра, од чега је 91.965 евра финансијско учешће Европског ПРОГРЕСа, док је град Лесковац учествовао са 10.360 евра.