ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ПЕРИОДУ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ПЕРИОДУ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА
Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе


Сходно Уредби о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, као и мерама превенције ширења заразе „коронавирусом“, обавештавамо јединице локалне самоуправе о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања. Подсећамо да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година и да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12 година, а нарочито уколико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.

Преузмите: Инструкција о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања