ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

Извор: Министарство Привреде Републике Србије

08.02.2021.

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1.2-Program-Uredba-Razvojni-Projekti-U-2021.-1.docx

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Dokumentacija-Za-Pustanje-Kredita-Razvojni-Program-2021-2.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Javni-Poziv-Program-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2021.-Godini-1.docx

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Javni-Poziv-Program-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2021.-Godini-2.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Objedinjeni-Zahtev-PRAVNA-LICA-Razvojni-Program-2021-2.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Objedinjeni-Zahtev-PREDUZETNICI-Razvojni-Program-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Obrazac-1-Osnovni-Podaci-O-Klijentu-PRAVNA-LICA-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Obrazac-2-Osnovni-Podaci-PREDUZETNICI-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Obrazac-Izjave-Razvojni-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Poslovni-Plan-Preduzetnici-Razvojni-Program-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/SADRAJ-POTREBNE-DOKUMENTACIJE-Sa-Grantom-PRAVNA-LICA-Razvojni-Program-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Sadrzaj-Investicionog-Programa-Pravna-Lica-Razvojni-Program-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/SADRZAJ-POTREBNE-DOKUMENTACIJE-Sa-Grantom-PREDUZETNICI-Razvojni-Program-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Uputstvo-O-Sprovodjenju-Programa-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-2021-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Uredba-O-Utvrdjivanju-Programa-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2021.-Godini-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Zahtev-KB-Razvojni-Program-1.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Izjava-O-Povezanim-Licima-Razvojni-2021-2.pdf