ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Извор: Национална служба за запошљавање


- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години.

- Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години .

- Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години.

- Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години.

- Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2021. години.

- Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2021. години.

- Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2021. години.

- Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2021. години.

- Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години.

- Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2021. години.

- Јавни позив за реализацију мере приправништва за незапослене са средњим образовањем у 2021. години.

- Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2021. години датум.

- Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев послодавца у 2021. години.