МГСИ ДОНЕЛО УПУТСТВО О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА КОНВЕРЗИЈЕ

    МГСИ ДОНЕЛО УПУТСТВО О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА КОНВЕРЗИЈЕ
Извор:  Привредна комора Србије


     Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) донело је упутство о начину вођења поступка конверзије са прецизним смерницама за поступање странака у поступку и државних органа који ће ове поступке водити.

       Усвојеним изменама и допунама Закона о планирању и изградњи предвиђене су промене у досадашњем начину претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту тзв. конверзије.

    „Очекујемо да ће ово упутство олакшати и убрзати вођење поступка конверзије“, истакла је Ивана Вулетић, секретар Удружења за грађевинску индустрију Привредне коморе Србије.

      Министарство је, додаје, донело измене закона у делу који се односи на конверзију, са намером да задржи и повећа ниво грађевинске активности у Србији. 

Упутство о начину вођења поступка конверзије