ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ


ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Извор: Привредна комора Србије

Агенција за привредне регистре је на својој интернет страници објавила Обавештење свим заинтересованим за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, да ће се од понедељка, 6. јула 2020. године, сва документација прописана Законом о јавним набавкaма потребна за доказивање непостојањa основа за искључење из поступка јавне набавке, прибављати по службеној дужности.

Из наведеног произлази да је за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке потребно доставити одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације.

Такође, АПР је објавила вест да су се 1. јула 2020. године стекли услови за брисање регистрованих понуђача из Регистра понуђача АПР-а који нису поднели документацију којом доказују непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

Регистратор Регистра понуђача ће, по службеној дужности, донети решења о брисању из Регистра, након обраде свих поднетих захтева за издавање потврде о непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

До доношења решења о брисању из Регистра, сви регистровани понуђачи могу поднети захтев за добијање потврде о непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, а након брисања могу поднети регистрациону пријаву за поновни упис понуђача у Регистар.