ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани корисници,


 Обавештавамо Вас да се у склопу просторија Обједињене процедуре, у канцеларији бр. 2, можете добити информације везано за пореске обавезе приликом брисања предузетника из евиденције, обавезе плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, пореза и стања на осталим рачунима које администрира служба ЛПА, као и износе, дуговања и рокове доспећа ових обавеза како за предузетнике, физичких лица тако и за пореске обавезе правних лица. Иста служба издаје и уверења о измиреним јавним приходима. Ова канцеларија је почела са радом 01.09.2016.године а заинтересовани се могу обратити путем контакт телефона 016/215-631, локал 109 или мејлом brankica.ilic@gradleskovac.org