ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приступ упутствима за рад у апликацији ЦЕОП у одељку "Помоћ" омогућено је од 12.07.2021. на сваком екрану за рад у апликативном систему ЦЕОП.

Кључне новине се односе на рад ималаца јавних овлашћења:

1. Због измене прописа, као и због потреба која су идентификоване у пракси, извршена су прилагођавања неких од поступака, првенствено Прикључења на инфраструктуру - где ИЈО могу изабрати опције коначног статуса: Прикључење и Некомплетан захтев.

2. Плаћање трошкова при обради захтева у оквиру апликативног система ЦЕОП врши коришћењем система за еПлаћање еУправа Републике Србије.

У том смислу, да би се подносиоцима захтева омогућило да изврше обавезна плаћања платним картицама (у прелазном периоду и прилагањем доказа о уплати) услуга свих ималаца јавних овлашћења, МОРАТЕ у апликативном сисему ЦЕОП креирати и снимити Налог за уплату (према доступном корисничком упутству). Тек тада подносилац захтева добија нотификацију о плаћању које треба да изврши и могућност прилагања доказа о извршеној уплати у апликативном систему ЦЕОП. За имаоце јавних овлашћења на основној статусној линији предмета постоји индикатор плаћања који показује статус уплате.