ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Објављен Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима
 Извор: Регионална привредна комора, 28 Април 2017. године

 Министарство привреде Републике Себије расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма одршке малим предузећима за набавку опреме. Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом. Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 567.720.592,00 динара, а позив је отворен док се расположива средства не утроше. Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапредјење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и то: нове производне опреме и/или машина; транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара. Детаљније о овом позиву и условима коришћења средстава можете погледати на интернет странама Министарства привреде: www.привреда.гов.рс и Развојне агенције Србије: www.рас.гов.рс.