Од увођења е-дозволe сваке године 4.000 нових градилишта

Од увођења е-дозволe сваке године 4.000 нових градилишта
Извор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре У Србији се средином марта 2018. радило на 24.716 активних радилишта, што је око 4.000 градилишта више него у 2017. години, показују најновији подаци из Система за подношење електронских пријава (ЦЕОП), који води Агенција за привредне регистре. Подаци о издатим грађевинским и употребним дозволама показују да се у Србији, од почетка реформе грађевинских дозвола и усвајања новог Закона о планирању и изградњи крајем 2014. године, број активних градилишта увећава сваке године за око 4.000. У новембру 2014, пре реформе, у Србији је било око 500 градилишта, док је у 2015. било приближно 12.800 градилишта. У 2016. тај број увећан је за око 4.000 градилишта, на 16.216, а тај тренд настављен је и у 2017. гад је регистровано укупно 20.344 активних градилишта.