ОНЛАЈН ПРИЈАВЕ ЗА ЕКО ТАКСУ

ОНЛАЈН ПРИЈАВЕ ЗА EКО ТАКСУ 22. ЈУЛ 2020.
Извор: Привредна комора Србије

Oд суботе 18. јула на порталу Локалне пореске администрације (lpa.gov.rs) биће омогућено електронско подношење пријава за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Србије, саопштила је да ће од 18. јула на порталу Локалне пореске администрације бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину. Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину, пише у саопштењу. У пријави је потребно навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца) и унети тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара). У поље "јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност. Пријаве за 2019. годину, за период од 7. до 31. децембра, не могу се подносити електронски, пише на сајту канцеларије. Новина у вези онлајн пријава односи се на примену Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада.