ПОЧЕЛА ДРУГА ФАЗА ПРОГРАМА "МОЈА ПРВА ПЛАТА"

ПОЧЕЛА ДРУГА ФАЗА ПРОГРАМА "МОЈА ПРВА ПЛАТА"
Извор: Привредна комора Србије

      Друга фаза овогодишњег програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ почела је данас. Млади незапослени могу да се пријаве за учешће у програму на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs до 31. октобра.

       Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца, на тај начин стекну знања, вештине и компетенције за рад и тако повећају своје могућности за запошљавање.

       Планирано је укључивање до 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства (или са радним искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

       Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на раду и професионалне болести. Послодавци имају могућност да уплате додатна средства младима које буду одабрали.

      Прва фаза у реализацији програма „Моја прва плата“ – пријављивање послодаваца и оглашавање позиција је завршена 23. септембра ове године. На сајту Моја прва плата се налазе све одобрене позиције на које кандидати могу конкурисати.

                 Послодавци бирају кандидате

      Трећа фаза програма намењена је избору кандидата од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање (коначан избор) кандидата послодавци из приватног сектора моћи да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци из јавног сектора од 16. до 30. новембра.

      У року од 15 дана од завршетка избора кандидата биће формиране коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

                  Потписивање уговора и почетак праксе

      Четврта фаза реализације програма се односи на потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће спровођење програма почети у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

       Програм спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије.