ПОКРЕНУТА КАМПАЊА „УПРАВA ПО МЕРИ СВИХ НАС“

ПОКРЕНУТА КАМПАЊА "УПРАВА ПО МЕРИ СВИХ НАС"
Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе

Право на једнак и непристрасан третман, лепу реч, професионалну услугу, достојанство, учешће у доношењу одлука о располагању јавним новцем, поштовање прописаних правила – само су неки од важних постулата управе по мери свих грађана, који ће бити представљени током промотивне кампање коју је покренула Влада Републике Србије уз подршку Делегације Европске уније у Србији. Ова кампања је креирана како би се код грађана Србије подигла свест о важности реформе јавне управе у ефикасан, отворен и транспарентан сервис грађана и привреде. Такође, она приказује активности и резултате реформе јавне управе, коју Влада спроводи уз подршку Европске уније, како би се грађанима пружиле информације о њиховим правима и охрабрило њихово веће учешће у процесу доношења одлука. Кампања под слоганом „Управа по мери свих нас“ обухвата серију телевизијских спотова, догађаја, билборда, новинских огласа и текстова у којима ће грађани моћи да се упознају са процесом реформе јавне управе. Реформом, која је базирана на Стратегији за реформу јавне управе и пратећем Акционом плану, координира Министарство државне управе и локалне самоуправе и у њену имплементацију је укључено више државних институција, које уз стручну и финансијску подршку Европске уније, стварају услове за савремену и ефикасну јавну управу – управу по мери свих грађана. Током кампање ће бити представљена и посебна интернет страница на којој ће грађани на једном месту моћи да пронађу све најважније информације о активностима које се спроводе, као и бројна корисна упутства и објашњења за поједине административне поступке и процедуре. Кампања почиње крајем новембра и трајаће до краја децембра. Европска унија снажно подржава реформу јавне управе у Србији. ЕУ је до сада Србији донирала укупно преко 200 милиона евра за побољшање јавне управе, од чега је 70 милиона било директна буџетска подршка.

http://mduls.gov.rs/saopstenja/pokrenuta-kampanja-uprava-po-meri-svih-nas/