ПОВЕЋАНО ЗАДОВОЉСТВО ГРАЂАНА РАДОМ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

ПОВЕЋАНО ЗАДОВОЉСТВО ГРАЂАНА РАДОМ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
 Задовољство грађана квалитетом живота у локалној заједници и услугама локалних самоуправа 
 (извештај са истраживања јавног мњења) 

 Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе 


 Задовољство радом локалних органа власти, административних служби и службеника континуирано расте и сада скоро сваки други становник централне Србије сматра да локална самоуправа води рачуна о грађанима и пружа им услуге адекватне њиховим потребама, показало је истраживање задовољства грађана квалитетом живота у локалној заједници и услугама локалних самоуправа, које је спроведено у оквиру програма Сwисс ПРО, а који подржава Влада Швајцарске. 

 Након што је 2010. године било свега 22 посто испитаника који сматрају да локалне власти воде рачуна о грађанима, бележи се тренд раста, па је 2013. године било 26 посто, 2017. године је измерено 37 посто, а последњи истраживачки налаз је да 45 посто испитаника има позитивне ставове о третману грађана од стране локалне самоуправе.

 На питање шта најбоље функционише у општинској управи, више од половине грађана је навело општу управу, задужену за издавање извода из матичних књига, уверења, потврда и сличне документације. 

 Највећи напредак у раду општинских служби грађани виде у уштеди времена, затим повећању квалитета услуга, а нешто мање испитаника сматра да је дошло до побољшања у уштеди новца који је неопходан за обављање послова у локалној самоуправи. Око две петине грађана сматра да је све остало на истом нивоу, а тек око пет посто испитаника сматра да је дошло до погоршања у наведеним областима. 

 Грађани који су у скоријем периоду имали контакт са локалном самоуправом боље оцењују њен рад у односу на оне који нису имали непосредно искуство.

 Истраживање је спровео ЦеСИД, на репрезентативном узорку од 11.387 пунолетних грађана у 50 градова и општина у региону Шумадије и западне Србије и региону Јужне и источне Србије.

 Истраживање јавног мњења спроведено је у оквиру програма „Подршка Влада Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).