ПРЕДУЗЕТНИЦИ-пријава и одјава из евиденције обавезника достављања финансијских извештаја

Предузетници – пријава и одјава из евиденције обавезника достављања финансијских извештаја
 Извор: Регионална привредна комора


 Агенција за привредне регистре (АПР) је од 4.новембра 2016.године, омогућила да се сви предузетници, који су до 2016.године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства могу пријавити за достављање финансијсјких извештаја Агенцији за привредне регистре. Такодје, сви предузетници који су у току 2016.године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиденције обавезника. Пријава/одјава предузетника се може извршити путем линка Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника. Пријава, односно одјава предузетника врши се путем Посебног информационог система (ПИС ФИ). Како би пријава/одјава била могућа, неопходно је да корисник претходно отвори кориснички налог, уколико већ исти нема у ПИС ФИ систему. Напомињемо да пријава у евиденцију обвезника на наведени начин није могућа за предузетнике који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.), већ ће то моћи учинити преко е-маил адресе: обвезницифи@апр.гов.рс