ПРЕПОРУКЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. СЕПТЕМБРА

ПРЕПОРУКЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. СЕПТЕМБРА
Извор: Привредна комора Србије


      Министарство енергетике донело је предлоге препорука за државну управу, јединице локалне самоуправе, предузећа у државном власништву, привреду и домаћинства, за смањење потрошње електричне и топлотне енергије које би, како је поручило, требало да почну да се примењују што пре и то, од 1. септембра до 31. марта. Ако би се препоруке спровеле, не би било потреба за увозом струје на годишњем нивоу, саопштило је министарство.
     "Када је реч о локалним самоуправама, органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреди, предлог препорука су рационалнија употреба јавне расвете, ограничење рада декоративне расвете на јавним објектима, коришћење ЛЕД расвете, замена столарије и генерално унапређење енергетске ефикасности, постављање соларних панела, прелазак са грејања на струју на други вид грејања и коришћење топлотних пумпи, што би требало да омогући смањење потрошње енергије за 15 одсто у односу на исти период прошле године". Посебно је важан, како се истиче, предлог препоруке да сва јавна предузећа направе план уштеде потрошње, а да ЈП у енергетском сектору направе и планове за смањење губитака дистрибутивне и преносне мреже.   Више инфо:Dnevni izvestaj PKS 30.08_.pdf
       Када је реч о домаћинствима, предлози препорука односе се на рационалније коришћење, пре свега електричне енергије. "Министарство ће упутити молбу ЈП ЕПС да опширније могућности за смањење потрошње електричне и топлотне енергије за домаћинства доставља уз рачуне за утрошену енергију, а предлог препоруке је и да ЈП ЕПС стимулише штедњу кроз одобравања додатних попуста за купце који смање месечну потрошњу у односу на исти месец претходне године", каже се у саопштењу.
       Један од предлога препорука је и подизање јавне свести о важности енергетске ефикасности, рационалне употребе енергије и коришћење ОИЕ са циљем смањења потрошње, наведено је у саопштењу.
       Детаљнији подаци и предлози препорука за смањење потрошње електричне и топлотне енергије налазе се на линку: <https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/saopstenja/predlog-preporuka-za-smanjenje-potrosnje-elektricne-i-toplotne-energije> 

       "Не правимо планове о рестрикцијама електричне енергије, већ радимо све време на томе да наш електроенергетски сектор повећава производњу енергије, како бисмо смањили увоз недостајућих колицина и радимо на реализацији пројеката који унапређују енергетску ефикасност и у јавним објектима и у домаћинствима", навело је министарство на сајту.
      На основу потенцијално остварених уштеда процењује се да се на дневном нивоу може уштедети електрицне енергије више од 15 одсто од дневне потрошње укупне електрицне енергије на нивоу Републике Србије, што се пресликава и на годишњи ниво износи око 5.300 гигават сати (GWh), од укупно потрошених 33.000 GWh.
      Дневна потрошња електричне енергије у Србији је у летњем периоду око 90 гигават-сати дневно, а у зимском периоду потрошња је 120 гигават-сати дневно. Од тога домаћинства троше 42 одсто, индустрија 25 одсто, транспорт три одсто, јавно комерцијални сектор 17 одсто, док су губици 13 одсто.