ПРОДУЖЕН РОК ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА У ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА

ПРОДУЖЕН РОК ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА У ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА

Извор: Привредна комора Србије
       
         Рок за пријаву послодаваца за укључивање у дуални модел образовања продужен је због великог интересовања до 15. децембра ове године.
        У претходном периоду Привредна комора Србије релизовала је интензивну кампању анимирања послодаваца за укључивање у дуални модел образовања и одржала је значајан број индивидуалних састанака са заинтересованим послодавцима, објашњава Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије.
        „Имајући у виду чињеницу да захтеви још увек пристижу, компанијама смо дали могућност да се пријављују до половине децембра“, каже Ковачевић.
         И ове године, традицонално је највеће интересовање међу послодавцима за образовним профилима из подручја машинства и обраде метала, електротехнике, као и угоститељства, али је приметан пораст интересовања за профилима из сектора шумарства и обраде дрвета.
          Послодавци се пријављују путем специјализованог веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanj...на којем креирају профил компаније и на једноставан начин, у три корака, подносе пријаву за укључивање у модел дуалног образовања.
          Ковачевић подсећа да компанија уласком у дуални модел образовања има могућности да стекне квалификован и обучен кадар спреман да се одмах укључи у процес рада и тиме знатно смањи трошкове за обучавање радне снаге.
          Ученици у дуалном образовању, у зависности од образовног профила, проводе одређени број дана у компанији чиме се код њих развија осећај припадности, усвајају пословну културу и начин рада конкретног предузећа, и јача се поверење између ученика и послодавца, што накнадно води ка сарадњи на обострано задовољство, указује Ковачевић.
          Од следеће школске 2023/2024. године, у понуди се налази и осам нових образовних профила: електротехничар енергетике, техничар друмског саобраћаја, техничар дизајна графике, наутички техничар-речни смер, техничар грејања и климатизације, цвећар-вртлар, техничар хортикултуре и тапетар-декоратер.