РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Извор: Министарство привреде Републике Србије

Министарство привреде расписало је данас јавни позив у оквиру  Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво  у 2023. години, којим је опредељено 600 милиона динара бесповратних средстава.

Потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који по овлашћењу председнице Владе обавља функцију министра, навео је да је циљ програма пружање подршке оснивању и даљем развоју женског предузетништва.

„За спровођење овог програма определили смо 600 милиона динара бесповратних средстава, што је чак шест пута већи износ у односу на претходну годину“, рекао је Мали и подсетио да је претходним конкурсом за програм намењен женама и младима било опредељено 100 милиона динара.

Он је навео и да сада износ бесповратних средстава иде и до 50 одсто, што је највиши проценат по свим програмима подршке предузетништву.

„Желимо да оснажимо жене да се упусте у предузетничке воде, да покрену, али и наставе са развојем свог бизниса. Системском подршком женског предузетништва подстичемо јачање сектора малих и средњих предузећа који је кичма развоја наше привреде и чији је напредак приоритет сваке економије“, рекао је Мали.  

Подршка представља комбинацију 40 одсто бесповратних средстава и 60 одсто повољног кредита Фонда за развој, као и по 50 одсто бесповратних средстава и  повољног кредита Фонда за развој за привредне субјекте који послују у мање развијеним општинама разврстаним у трећу или четврту групу развијености.

Средства су намењена за набавку опреме, транспортних средстава потребних за обављање делатности, текуће одржавање и адаптацију пословног и/или производног простора, а 25 одсто средстава може бити употребљено за оперативне трошкове. 

Максимални износ кредитних и бесповратних средстава за које предузетнице могу да конкуришу је шест милиона динара, односно 12 милиона динара за предузетнице регистроване пре 2021. године које запошљавају најмање пет запослених на дан 31.12.2022, а које додатно могу конкурисати и за  куповину пословног или производног простора.

Програме подршке женском предузетништву Министарство привреде и Фонд за развој успешно спроводе од 2021. године.

Жене предузетнице, које конкуришу за средства, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би им се пружила бесплатна саветодавна и техничка помоћ у вези са јавним позивом, а почетницама је на располагању и бесплатна обука за започињање пословања (https://preduzetnistvo.gov.rs/mapa/).

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а све информације и потребну документацију заинтересовани могу пронаћи на порталу предузетништва  www.preduzetnistvo.gov.rs,  као и на сајту Министарства привреде www.privreda.gov.rs и Фонда за развој: www.fondzarazvoj.gov.rs.