У ПРВИХ ОСАМ МЕСЕЦИ 73073 ЗАХТЕВА ЗА ДОЗВОЛЕ У ГРАЂЕВИНСАРСТВУ

У првих осам месеци 73.073 захтева за дозволe у грађевинарству
Извор: Влада Републике Србије


       Агенција за привредне регистре Републике Србије саопштила је данас да је за осам месеци ове године у Централној евиденцији обједињених процедура за издавање грађевинских и других дозвола у грађевинарству примљено укупно 73.073 захтева. У саопштењу се наводи да ову евиденцију води АПР и да се од поменутог броја захтева, 18.741 односио на издавање грађевинске дозволе, при чему је до данас решено 18.473 захтева. У првих шест месеци ове године поднето је 45.524 захтева, што је на нивоу броја примљених захтева у истом периоду прошле године, када их је било 45.413. Од тога, 12.798 захтева односи се на издавање грађевинских дозвола, што је за 3,5 одсто мање него у истом периоду прошле године. Ово смањење је последица неповољне здравствене ситуације, као и ванредног стања због пандемије коронавируса, који су проузроковали пад свих пословних активности у земљи, укључујући и грађевинске радове. У оквиру надлежности које има, АПР је за осам месеци извршила контролу поштовања прописаних рокова у 29.538 поднетих захтева, а у 1.203 случаја тражила је изјашњење о разлозима кашњења у решавању захтева за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, прикључење на комуналну и другу инфраструктуру. Циљ ове контроле је праћење рада надлежних органа и постизања веће ефикасности у спровођењу административних процедура. Од успостављања Централне евиденције 2016. године и преласка на електронски начин рада, из године у годину се бележи пораст броја захтева, при чему је 2016. године примљено 63.109 захтева, а прошле године 114.707.